Az ASIC, a Mikrovezérlő és az Interfésztechnológia tantárgyak tematikái ezen az oldalon is megtalálhatók: 

http://automatizalas.weblapportal.hu

 

Szeretettel köszöntjük Önt az Automatizálási Tanszék honlapján!

Az Automatizálási Tanszék a főiskola egykori TAI intézetének főleg azokból az oktatóiból verbuválódott, akik a vasúti biztonsági berendezések és az ehhez kapcsolódó tárgyak oktatási feladatait látták el. A kilencvenes évek elejétől megindult általános főiskolai villamosmérnök képzésben ez a tanszék az automatizálási szakirány gondozója lett. Az általános villamosmérnöki tárgyak közül az Automatizálási Tanszék oktatta a digitális hálózatokkal, digitális architektúrákkal, mikro- és programozható vezérlőkkel, szabályozástechnikával, biztonság-kritikus rendszerekkel és a teljesítmény-elektronikával, energia-ellátással és villamos hajtásokkal, illetve a robotikával kapcsolatos tárgyakat. A villamosmérnöki egyetemi alap- és mesterképzésben a tanszék lényegében ugyanezt az oktatási profilt igyekezett megtartani. Ugyanakkor a Tanszék jelentős számú tárgyat illetve oktatási órát szolgáltat azokon a mérnöki szakokon is, amelyek igénylik az elektrotechnika, az elektronika, a vezérléstechnika alapismereteinek oktatását, illetve a biztonság-kritikus közlekedési rendszerek architektúráinak bizonyos szintű felhasználói ismeretét.

A Tanszék személyi állományát e pillanatban 9 közalkalmazotti státuszban lévő oktató, hét oktatási segéderő és egy ügyintéző álkotja. A Tanszék rendszeresen foglalkoztat öt óraadót, akik korábban a Tanszék kötelékében dolgoztak, illetve szorosabb szálakkal kötődtek hozzá.

Az oktatók közül négyen rendelkeznek tudományos fokozattal (CSc ill. PhD),

A Tanszék kutatási profilja lényegében az oktatási profilhoz nagyon hasonló, az oktató-kutató kollégák oktatási és kutatási területe fedik egymást.

A Tanszék K + F tevékenysége

 • A kötöttpályás közlekedésben elektronikus biztonsági berendezések biztonság-igazolási problémáinak kutatása (Héray Tibor, Rózsa Gábor)
 • Programozható logikai vezérlől (PLC-k) alkalmazástechnikai kutatása, fejlesztése (Hodossy László, Ballagi Áron)
 • Teljesítményelektronikai változtatható struktúrájú rendszerek
  1. (rezonáns konverterek) kutatása (Puklus Zoltán)
 • Közlekedésben alkalmazható energia-tárolási és visszatáplálási rendszerek kutatása-fejlesztése (Szénásy István)
 • VLSI áramkörök tervezése és FPGA alkalmazások (Hidvégi Timót, Keresztes Péter)
 • Fuzzy modell identifikáció, evolúciós algoritmusok (Botzheim János)
 • Kommunikáló mobil robotok (Ballagi Áron)
 • Dual-rail aszinkron hálózatokon alapuló dataflow hardver modellek (Keresztes Péter)
 • Egyenáramú motorok szinkronizációja (Puklus Zoltán, Szénásy István)
 • Beágyazott rendszerek architektúrái (Hidvégi Timót)
 • .NET technológiák a server és a kliens oldalon (Hidvégi Timót)

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Szakdolgozat és diplomaterv témák

Automatizálási Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00