Az ASIC, a Mikrovezérlő és az Interfésztechnológia tantárgyak tematikái ezen az oldalon is megtalálhatók: 

http://automatizalas.weblapportal.hu

 

Szeretettel köszöntjük Önt az Automatizálási Tanszék honlapján!

Az Automatizálási Tanszék a főiskola egykori TAI intézetének főleg azokból az oktatóiból verbuválódott, akik a vasúti biztonsági berendezések és az ehhez kapcsolódó tárgyak oktatási feladatait látták el. A kilencvenes évek elejétől megindult általános főiskolai villamosmérnök képzésben ez a tanszék az automatizálási szakirány gondozója lett. Az általános villamosmérnöki tárgyak közül az Automatizálási Tanszék oktatta a digitális hálózatokkal, digitális architektúrákkal, mikro- és programozható vezérlőkkel, szabályozástechnikával, biztonság-kritikus rendszerekkel és a teljesítmény-elektronikával, energia-ellátással és villamos hajtásokkal, illetve a robotikával kapcsolatos tárgyakat. A villamosmérnöki egyetemi alap- és mesterképzésben a tanszék lényegében ugyanezt az oktatási profilt igyekezett megtartani. Ugyanakkor a Tanszék jelentős számú tárgyat illetve oktatási órát szolgáltat azokon a mérnöki szakokon is, amelyek igénylik az elektrotechnika, az elektronika, a vezérléstechnika alapismereteinek oktatását, illetve a biztonság-kritikus közlekedési rendszerek architektúráinak bizonyos szintű felhasználói ismeretét.

A Tanszék személyi állományát e pillanatban 9 közalkalmazotti státuszban lévő oktató, hét oktatási segéderő és egy ügyintéző álkotja. A Tanszék rendszeresen foglalkoztat öt óraadót, akik korábban a Tanszék kötelékében dolgoztak, illetve szorosabb szálakkal kötődtek hozzá.

Az oktatók közül négyen rendelkeznek tudományos fokozattal (CSc ill. PhD),

A Tanszék kutatási profilja lényegében az oktatási profilhoz nagyon hasonló, az oktató-kutató kollégák oktatási és kutatási területe fedik egymást.

A Tanszék K + F tevékenysége

 • A kötöttpályás közlekedésben elektronikus biztonsági berendezések biztonság-igazolási problémáinak kutatása (Héray Tibor, Rózsa Gábor)
 • Programozható logikai vezérlől (PLC-k) alkalmazástechnikai kutatása, fejlesztése (Hodossy László, Ballagi Áron)
 • Teljesítményelektronikai változtatható struktúrájú rendszerek
  1. (rezonáns konverterek) kutatása (Puklus Zoltán)
 • Közlekedésben alkalmazható energia-tárolási és visszatáplálási rendszerek kutatása-fejlesztése (Szénásy István)
 • VLSI áramkörök tervezése és FPGA alkalmazások (Hidvégi Timót, Keresztes Péter)
 • Fuzzy modell identifikáció, evolúciós algoritmusok (Botzheim János)
 • Kommunikáló mobil robotok (Ballagi Áron)
 • Dual-rail aszinkron hálózatokon alapuló dataflow hardver modellek (Keresztes Péter)
 • Egyenáramú motorok szinkronizációja (Puklus Zoltán, Szénásy István)
 • Beágyazott rendszerek architektúrái (Hidvégi Timót)
 • .NET technológiák a server és a kliens oldalon (Hidvégi Timót)

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Automatizálási Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00