TMDK

A magyar felsőoktatási tehetséggondozás egyik legfontosabb pillére, a tudományos diákköri mozgalom (TDK). Az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A Hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység, az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Az intézményi tehetségfejlesztés részeként a Tudományos Diákköri tevékenység a hallgató-tanár műhelymunka megteremtésével biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy hallgatóink tudományos-kutatói tevékenységet folytassanak. Célunk, hogy hallgatóinkban kialakítsuk és megerősítsük a legalapvetőbb kutatási tulajdonságokat: a tudomány és a szellemi értékek iránti tiszteletet és alázatot, a kitartó munka iránti igényt, mások szakmai tevékenységének megismerését és elfogadását. Hallgatóink a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák keretén belül bemutathatják kutatómunkájuk eredményét, így megtanulnak saját szellemi tevékenységük mellett érvelni, valamint megismerkednek társaik tudományos eredményeivel is. A dolgozat megírása során különböző kutatási módszerek alkalmazására tesznek szert és sikeres minősítés esetén elismerésben részesülnek és további lehetőség nyílik arra, hogy az országos konferencián is megmérettessenek. Intézetünkben a TMDK munka és konferenciák olyan szakmai közeget teremtenek, amely tovább generálja és új elméletekkel gazdagítja a hallgatóink kutatásait.

A hallgatók TMDK munkáját figyelembe kell venni: kiemelt és köztársasági, valamint alapítványból származó ösztöndíjak odaítélésekor, hazai és külföldi konferenciára, tanulmányútra, szakmai gyakorlatra való kiküldetéskor, doktori iskolába való jelentkezéskor.

Az intézményi és országos TMDK-val kapcsolatban legfontosabb információk elérhetők az egyetem Tudományos Portáljának weboldalán.

 

TDK Témák:

téma felelős
Mesterséges Intelligencia alkalmazása számítógéphálózatokban Dr. Hidvégi Timót
Mesterséges Intelligencia alkalmazása a sérülékenységek keresésében Dr. Hidvégi Timót
Mesterséges Intelligencia alkalmazása az anomáliadetekciónál Dr. Hidvégi Timót
Nem detektálható backdoor készítése Windows 10 OP-re Dr. Hidvégi Timót
Fuzzer készítése ipari rendszerek tesztelésére, vizsgálatára Dr. Hidvégi Timót
Gépjármű fedélzeti rendszerének sérülékenységvizsgálati módszerei Dr. Hidvégi Timót
Automatizált vizsgálókörnyezet kialakítása Python nyelven Dr. Hidvégi Timót
Mobil robot kinematikai modellek vizsgálatára szolgáló virtuális teszt környezet készítése Szilágyi Zoltán
Ipari robotrendszerek adatainak elérése távoli host által Szilágyi Zoltán
Ipari robotok közötti ROS alapú kommunikáció megvalósítása Szilágyi Zoltán
Malware-ek detekátlása MI segítségével Dr. Hidvégi Timót
Behatolásérzékelés MI segítségével Dr. Hidvégi Timót
Odometria mérések megbaízhatóságának növelése mobil robotok esetében Szilágyi Zoltán
Automatikus sérülékenységvizsgáló szoftver fejlesztése Dr. Hidvégi Timót
Konfigurálható aritmetikai egység (ALU) fejlesztése FPGA-ra Dr. Hidvégi Timót
Mikrovezérlő architektúra tervezése és implementálása FPGA-ra Dr. Hidvégi Timót
Felhasználói aktivitás figyelése WiFi hálózatokon Dr. Hidvégi Timót
Operational Technology (OT) architektúra kialakítása és tesztelése virtuális gépekkel Dr. Hidvégi Timót
Okos vízgazdálkodás Dr. Fecser Nikolett
Okos közvilágítás Dr. Fecser Nikolett
Okos közlekedés  Dr. Fecser Nikolett
Mobil robotok beltéri navigációja struktúrálatlan környezetben Dr. Ballagi Áron
2, 4, n hajtott kerekű mobil robot dinamikai szimulációja és irányítása Dr. Ballagi Áron
Nemlineáris szabályozások alaklmazása mobil robot irányítására. Dr. Ballagi Áron
Modell alapú szabályozások alaklmazása mobil robot irányítására. Dr. Ballagi Áron
Mesterséges Intelligencia alapú szabályozások alaklmazása mobil robot irányítására. Dr. Ballagi Áron
Sávtartó és sávváltó algoritmusok kidolgozása Dr. Ballagi Áron
Gráfok alkalmazása pálya leírásra és optimalizálásra. Dr. Ballagi Áron
Inercia, orientáció és gyorsulás mérésre támaszkodó navigáció Dr. Ballagi Áron
UAV autonóm beltéri repülés irányításának kidolgozása Dr. Ballagi Áron
Autonóm légi és földi robotok reziliencia vizsgálata Dr. Ballagi Áron
Dolgozat javító berendezés építése PLC-vel Vision szenzorral szétválogató modullal. Jáger Attila

HATÁRIDŐK

Leadási határidők 2023-24-2 félév

szakdolgozat, diplomamunka feladatkiíró-lapok, engedélyeztetések leadási határideje:

(a következő (2024-25-1) félévre vonatkozó tárgyfelvételekhez kapcsolódóan):  

2024. május 17. péntek 12:00

de legkésőbb a vizsgaidőszak végéig 2024.  június 29-ig le kell adni

Szakdolgozatok, diplomamunkák feltöltési határideje:

A könyvtári rendszerbe feltöltés végső határideje:  http://lib.sze.hu/diplomaleado 

2024. május 16. csütörtök 12:00

 Információk az alábbi linken:

Leadási határidők információi


 Tehetséggondozó program: (IoT, PLC, Robot, VR, ML stb.)   https://forms.gle/XKPnzcuGUXK4kLKK7


   

Automatizálás-logó

Tárgytematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 12. 18:00 - 20:00
Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 27. 18:00 - 20:00
NFI Filmklub - Tősér Ádám: Blokád 2024. április 2. 18:00 - 20:00
NFI Filmklub - Ternovszky Béla: Macskafogó 2024. május 6. 18:00 - 20:00