TMDK

A magyar felsőoktatási tehetséggondozás egyik legfontosabb pillére, a tudományos diákköri mozgalom (TDK). Az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A Hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység, az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Az intézményi tehetségfejlesztés részeként a Tudományos Diákköri tevékenység a hallgató-tanár műhelymunka megteremtésével biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy hallgatóink tudományos-kutatói tevékenységet folytassanak. Célunk, hogy hallgatóinkban kialakítsuk és megerősítsük a legalapvetőbb kutatási tulajdonságokat: a tudomány és a szellemi értékek iránti tiszteletet és alázatot, a kitartó munka iránti igényt, mások szakmai tevékenységének megismerését és elfogadását. Hallgatóink a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák keretén belül bemutathatják kutatómunkájuk eredményét, így megtanulnak saját szellemi tevékenységük mellett érvelni, valamint megismerkednek társaik tudományos eredményeivel is. A dolgozat megírása során különböző kutatási módszerek alkalmazására tesznek szert és sikeres minősítés esetén elismerésben részesülnek és további lehetőség nyílik arra, hogy az országos konferencián is megmérettessenek. Intézetünkben a TMDK munka és konferenciák olyan szakmai közeget teremtenek, amely tovább generálja és új elméletekkel gazdagítja a hallgatóink kutatásait.

A hallgatók TMDK munkáját figyelembe kell venni: kiemelt és köztársasági, valamint alapítványból származó ösztöndíjak odaítélésekor, hazai és külföldi konferenciára, tanulmányútra, szakmai gyakorlatra való kiküldetéskor, doktori iskolába való jelentkezéskor.

Az intézményi és országos TMDK-val kapcsolatban legfontosabb információk elérhetők az egyetem Tudományos Portáljának weboldalán.

TDK Témák:

téma felelős
Mesterséges Intelligencia alkalmazása számítógéphálózatokban Dr. Hidvégi Timót
Mesterséges Intelligencia alkalmazása a sérülékenységek keresésében Dr. Hidvégi Timót
Mesterséges Intelligencia alkalmazása az anomáliadetekciónál Dr. Hidvégi Timót
Nem detektálható backdoor készítése Windows 10 OP-re Dr. Hidvégi Timót
Fuzzer készítése ipari rendszerek tesztelésére, vizsgálatára Dr. Hidvégi Timót
Gépjármű fedélzeti rendszerének sérülékenységvizsgálati módszerei Dr. Hidvégi Timót
Automatizált vizsgálókörnyezet kialakítása Python nyelven Dr. Hidvégi Timót
Mobil robot kinematikai modellek vizsgálatára szolgáló virtuális teszt környezet készítése Szilágyi Zoltán
Ipari robotrendszerek adatainak elérése távoli host által Szilágyi Zoltán
Ipari robotok közötti ROS alapú kommunikáció megvalósítása Szilágyi Zoltán
Malware-ek detekátlása MI segítségével Dr. Hidvégi Timót
Behatolásérzékelés MI segítségével Dr. Hidvégi Timót
Odometria mérések megbaízhatóságának növelése mobil robotok esetében Szilágyi Zoltán
Automatikus sérülékenységvizsgáló szoftver fejlesztése Dr. Hidvégi Timót
Konfigurálható aritmetikai egység (ALU) fejlesztése FPGA-ra Dr. Hidvégi Timót
Mikrovezérlő architektúra tervezése és implementálása FPGA-ra Dr. Hidvégi Timót
Felhasználói aktivitás figyelése WiFi hálózatokon Dr. Hidvégi Timót
Operational Technology (OT) architektúra kialakítása és tesztelése virtuális gépekkel Dr. Hidvégi Timót
Okos vízgazdálkodás Dr. Fecser Nikolett
Okos közvilágítás Dr. Fecser Nikolett
Okos közlekedés  Dr. Fecser Nikolett
Mobil robotok beltéri navigációja struktúrálatlan környezetben Dr. Ballagi Áron
2, 4, n hajtott kerekű mobil robot dinamikai szimulációja és irányítása Dr. Ballagi Áron
Nemlineáris szabályozások alaklmazása mobil robot irányítására. Dr. Ballagi Áron
Modell alapú szabályozások alaklmazása mobil robot irányítására. Dr. Ballagi Áron
Mesterséges Intelligencia alapú szabályozások alaklmazása mobil robot irányítására. Dr. Ballagi Áron
Sávtartó és sávváltó algoritmusok kidolgozása Dr. Ballagi Áron
Gráfok alkalmazása pálya leírásra és optimalizálásra. Dr. Ballagi Áron
Inercia, orientáció és gyorsulás mérésre támaszkodó navigáció Dr. Ballagi Áron
UAV autonóm beltéri repülés irányításának kidolgozása Dr. Ballagi Áron
Autonóm légi és földi robotok reziliencia vizsgálata Dr. Ballagi Áron
Dolgozat javító berendezés építése PLC-vel Vision szenzorral szétválogató modullal. Jáger Attila

FONTOS

Tehetséggondozó program: (IoT, PLC, Robot, VR, ML stb.)   https://forms.gle/XKPnzcuGUXK4kLKK7

Tűz és munkavédelmi szakmérnökök záróvizsga időpontja:
2023.06.26-27. (hétfő-kedd)
 
 
 
 

  Az AUDI Hungáriánál készítendő és titkosítandó szakdolgozatokkal, ill. diplomamunkákkal kacsolatos teendők


  KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLAT az őszi időszakban az ENGINEERINSTRUMENTS Kft.-nél 


 KÉPZÉSEK & GYAKORNOKI LEHETŐSÉGEK:

 Villamosmérnök BSc diplomamunka kiírás beágyazott SW fejlesztés területén: Elektromos kisautó vezérlőegység fejlesztés prezentációs célra

Villamosmérnök BSc diplomamunka kiírás beágyazott SW fejlesztés területén: Periféria vezérlőegység fejlesztése elektromos kisautóhoz

Villamosmérnök BSc diplomamunka kiírás beágyazott SW fejlesztés területén:CANFD protokoll felhasználása a beágyazott SW fejlesztésben

 


ÁLLÁSLEGETŐSÉGEK, ÖSZTÖNDÍJAK

 

Automatizálás-logó

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Szakdolgozat és diplomaterv témák

Automatizálási és Mechatronikai Tanszék Eseménynaptára

EDT ülés 2023. június 16.
Szenátusi Ülés 2023. június 26. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak vége 2023. július 1.