Külső témák

Balluff Elektronika Kft., Veszprém

 1. Intelligens érzékelő fejlesztése nagyteljesítményű mikrovezérlő felhasználásával
  A hallgató feladata, hogy hagyományos és újszerű érzékelési megoldásokra alapuló ipari érzékelők funkcióit megfelelően megválasztott mikrovezérlő alkalmazásával bővítse, javítsa (konfigurálhatóság, adatkapcsolatok, stabilitás, válaszidő stb.).
  Szükséges/szerezhető ismeretek:
  1. Mikrovezérlő alkalmazása
  2. C programozási nyelv
  3. LabVIEW
  4. Érzékeléstechnikai alapismeretek
  5. Gyártástechnológia
  6. Digitális jelfeldolgozás
  Ajánlott tevékenység: Diplomamunka, TDK dolgozat, nyári gyakorlat
  Kapcsolat: Dr. Kántor Zoltán – zoltan.kantor@balluff.hu - +36-88-546-564
 2. IO-Link kapcsolatú ipari érzékelő fejlesztése
  Az IO-Link ipari kommunikációs hálózat szenzorok, aktuátorok és műszerek között létesít digitális kapcsolatot olyan kábeleken keresztül, amelyek az érzékelőknél hagyományosan az energia és a ki-bekapcsolójel közvetítésére szolgálnak. A kétirányú adatkapcsolat alkalmas az érzékelők paraméterezésére, monitorozására, diagnosztikai információk lekérésére. A hallgató feladata egy a BALLUFF IO-Link koncepciójába illeszkedő tetszőleges érzékelő (közelítéskapcsoló, útadó stb.) készítése.
  Szükséges/szerezhető ismeretek:
  1. Mikrovezérlő alkalmazása
  2. C programozási nyelv
  3. LabVIEW
  4. Érzékeléstechnikai alapismeretek
  5. Gyártástechnológia
  6. Digitális jelfeldolgozás
  7. Ipari buszrendszerek
  Ajánlott tevékenység: Diplomamunka, TDK dolgozat, nyári gyakorlat
  Kapcsolat: Dr. Kántor Zoltán – zoltan.kantor@balluff.hu - +36-88-546-564
 3. Energiahatékony és wireless érzékelő fejlesztése
  A hallgatók feladata alacsony energiaigényű érzékelési és jelfeldolgozás megoldások kidolgozása, implementációja, energy harvesting és energiatárolási lehetőségek kutatása, a korábbiakkal azonos vagy jobb tulajdonságokkal rendelkező „zöld” érzékelő fejlesztése, illetve az ehhez vezető utak feltárása. Az alacsony energiafogyasztású érzékelők, különösen a vezeték nélküli technológiával egyesítve, nemcsak új fogyasztói köröket céloznak meg, hanem a fenntarthatósághoz is hozzájárulnak.
  Ajánlott tevékenység: Diplomamunka, TDK dolgozat, nyári gyakorlat
  Kapcsolat: Dr. Kántor Zoltán – zoltan.kantor@balluff.hu – +36-88-546-564
 4. Induktív szenzorok elsődleges érzékelő elemének numerikus analízise
  A hallgató feladata az induktív közelítéskapcsolók és analóg útmérők elsődleges érzékelőelemének vizsgálata végeselem-módszer alkalmazásával. Az érzékelő modelljének felépítése után a geometria módosításával megvalósítható lehetséges fejlesztési utak feltárása az érzékenység növelése és a környezeti hatásokkal szembeni jobb ellenállóság érdekében.
  Szükséges/szerezhető ismeretek:
  1. Numerikus módszerek ismerete
  2. Valamely elérhető végeselemes szoftver ismerete (Comsol, CST, Maxwell)
  3. Programozási alapismeretek
  4. Matlab
  5. LabVIEW
  6. Érzékeléstechnikai alapismeretek
  7. Digitális jelfeldolgozás
  Ajánlott tevékenység: Diplomamunka, TDK dolgozat, nyári gyakorlat
  Kapcsolat: Pólik Zoltán – zoltan.polik@balluff.hu – +36-88-546-569
 5. Elektromos terhelés tervezése ipari hálózati modulok teszteléséhez
  A Balluff Elektronika Kft. széles választékban gyárt és fejleszt ún. ipari hálózati modulokat (BNI). A modulok feladata több – általában digitális - szenzor jelének a fogadása, elő feldolgozása, majd az adott buszprotokollnak megfelelően az adatok elküldése a vezérlő egység fele.
  A modulok fejlesztése során szükség van olyan tesztek elvégzésére, amelyben a modulokat a működési határokon használjuk. Gondolni kell itt többek között a maximális hőmérséklettartományra, ill. maximális terhelhetőségekre. A tesztek megkönnyítésére szükség van egy olyan univerzális terhelésre, amely képes a tesztelni kívánt modulokat a megfelelő áramértékkel terhelni, rendelkezik bizonyos öndiagnosztikai funkciókkal, és mechanikailag is könnyen csatlakoztatható a Balluff ipari hálózatos moduljaihoz.
  A tervezendő eszköz főbb tulajdonságai a következők:
  1. 16 csatornás, 0-3A tartományban beállítható terhelés, maximum 30V feszültségen
  2. Csatornánként független terhelési értékek beállítása
  3. A csatornánkénti árammérés/feszültségmérés
  4. Felvett teljesítmény figyelése, kijelzése (teljesítménykorlát)
  5. Intelligens hűtés, túlmelegedés elleni védelem
  6. Távvezérelhetőség, terhelési adatok naplózása (opcionális feladat)
  A gyakorlat során a következő részfeladatok megoldása vár a hallgatóra:
  1. A BNI modulok felépítésének, tesztelési folyamatainak megismerése
  2. Az igényeknek megfelelő koncepció, ill. specifikáció kidolgozása
  3. Hardver terv, kapcsolási rajz elkészítése
  4. Nyomtatott áramkörök megtervezése, esetleg próbapanelen való felépítése
  5. Az elkészült hardver alkotóelemek élesztése
  6. Ha szükséges a működtető beágyazott szoftver megtervezése elkészítése
  7. A mechanikai konstrukció (készülékház, előlap) megtervezése elkészítése
  8. A szükséges dokumentációk megírása
  Szükséges/megszerezhető ismeretek:
  Hardverfejlesztés, analóg és digitális technika, beágyazott szoftverfejlesztés, C programozási nyelv, mechanikai konstrukció alapelemei
  Hallgatók száma: 1 fő villamosmérnök
  Konzulens: Kása Zoltán – zoltan.kasa@balluff.hu – 88/421-808
 6. Univerzális tesztkörnyezet kialakítása ipari hálózati modulokhoz
  A Balluff Elektronika Kft. széles választékban gyárt és fejleszt ún. ipari hálózati modulokat (BNI). A modulok feladata több – általában digitális - szenzor jelének a fogadása, elő feldolgozása, majd az adott buszprotokollnak megfelelően az adatok elküldése a vezérlő egység fele.
  A modulok fejlesztése során fontos szerepet játszanak azok a mérések, amelyek a modulok működését a hőmérséklet függvényében vizsgálják. A tesztek során fontos, hogy az adatforgalmat, ill. az abból esetlegesen leszűrhető hibákat a hőmérséklet függvényében monitorozzuk. Problémát csak az alkalmazott buszrendszerek sokszínűsége jelent. A konvencionális RS485 fizikai rétegre építő buszrendszerek mellett – amilyen például a Profibus – egyre nagyobb teret nyernek az Ethernet alapú kommunikációs formák is. A gyakornoki feladat célja, a lehető legrugalmasabb rendszer kiépítése, amely a legtöbb buszrendszerrel képes együttműködni, és a buszforgalmat, ill. annak előre beállított üzeneteit a hőmérséklet függvényében képes egy PC-n eltárolni.
  A tervezendő eszköz főbb tulajdonságai a következők:
  1. Együttműködés a lehető legtöbb, a Balluff által használt buszrendszerrel
  2. A buszkommunikáció monitorozása, adott részleteinek a hőmérséklet függvényében történő elmentése
  3. Együttműködés a Balluffnál rendszeresített klímakályhákkal
  4. Előre beállított hőmérsékletprofil kialakítása, automatikus tesztvezérlés, autonóm működés
  A gyakorlat során a következő részfeladatok megoldása vár a hallgatóra:
  1. A BNI modulok felépítésének, tesztelési folyamatainak megismerése
  2. Az igényeknek megfelelő koncepció, ill. specifikáció kidolgozása
  3. Hardver rendszerterv elkészítése (nem cél speciális hardver építése, a piacon kapható kész termékekből kell a feladatot megvalósítani)
  4. A vezérlő szoftver rendszertervének elkészítése
  5. A vezérlő szoftver implementálása
  6. A szükséges dokumentációk megírása
  Szükséges/megszerezhető ismeretek
  Ipari buszrendszerek, kommunikációs formák (Profibus, Profinet, EtherNet/IP); PLC-k felépítése, működése, programozása; objektum orientált, ill. Windows programozás
  Hallgatók száma: 1 fő villamosmérnök/informatikus
  Konzulens: Kása Zoltán – zoltan.kasa@balluff.hu – 88/421-808
 7. Web alapú, feladat nyilvántartó, rendszer fejlesztése
  A fejlesztési munka során fontos, hogy a fejlesztésben részvevő valamennyi munkatárs tisztában legyen a saját feladataival, hogy pontosan mi az elvárás az adott feladat kapcsán, és milyen határidőkkel kell az adott feladatot befejezni. Ezen felül fontos igény léphet fel olyan kimutatások elkészítésére is, amelyek az adott csoport leterheltségét mutatják, esetleg egy adott időszakra vonatkozóan a határidőre, vagy késve elvégzett feladatok arányát mutatják.
  A gyakorlat során egy olyan web alapú feladat nyilvántartó rendszer kialakítása a cél, amely korszerű alapokra építve (Web technológia, SQL adatbázis, script nyelvek) képes egy kisebb csoport aktuális feladatait nyilvántartani, kimutatásokat készíteni.
  A tervezendő eszköz főbb tulajdonságai a következők:
  1. Különböző feladatok, feladat célok, időpontok nyilvántartása
  2. Több felhasználós, párhuzamos hozzáférést biztosító működés
  3. Különböző kimutatások készítésének lehetősége
  4. Automatikus figyelmeztetések határidő közeledtével, átlépésekor
  5. Különböző felhasználói jogok kialakítása
  6. A feladat állapotának, ill. a feladat kapcsán felmerült tapasztalatoknak a tárolása
  A gyakorlat során a következő részfeladatok megoldása vár a hallgatóra:
  1. Az igényeknek megfelelő koncepció, ill. specifikáció kidolgozása
  2. A piacon fellelhető kész megoldások tanulmányozása, összehasonlítása
  3. A rendszer megtervezése, szoftver rendszerterv készítése
  4. Szoftver implementálása
  5. A szükséges dokumentációk megírása
  Szükséges/megszerezhető ismeretek:
  Web technológiák (html, css, JavaScript), webszerverek felépítése, működése, szerveroldali programozás (PHP, Perl), adatbáziskezelés (SQL)
  Hallgatók száma: 1 fő informatikus
  Konzulens: Kása Zoltán – zoltan.kasa@balluff.hu – 88/421-808

Cooper Bussmann Hungaria LLC.

 1. Indukciós forrasztóállomás vezérlésének fejlesztése;
 2. Kisfeszültségű laboratórium létrehozása gyorskioldású olvadóbiztosítók teszteléshez  (több résztvevős feladat vagy részfeladat ebben);
 3. Tesztprogramok létrehozása gyorskioldású olvadóbiztosítók teszteléséhez, Agilent VEE környezetben;
 4. Homoktöltő gépek alapanyag utántöltésének automatizálása;
 5. Autoklávok vezérlésének átalakítása, a betöltött tömeg függvényében végrehajtott hőkezeléssel;
 6. Kisfeszültségű transzformátor vezérlésének modernizálása, áramtartó automatikával.

Kapcsolattartó:
Deák János, Csoportvezető Mérnök
Cooper Bussmann Hungaria LLC.
Berkenyefa sor 7. Győr, H-9027
+36 96 505 369
Janos.Deak@cooperindustries.com

FONTOS

 


    AVL szakdolgozat/diplomamunka témák


  Az AUDI Hungáriánál készítendő és titkosítandó szakdolgozatokkal, ill. diplomamunkákkal kacsolatos teendők


  KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLAT az őszi időszakban az ENGINEERINSTRUMENTS Kft.-nél 


 

KÉPZÉSEK & GYAKORNOKI LEHETŐSÉGEK:

  Villamosmérnök BSc diplomamunka kiírás beágyazott SW fejlesztés területén: Elektromos kisautó vezérlőegység fejlesztés prezentációs célra

Villamosmérnök BSc diplomamunka kiírás beágyazott SW fejlesztés területén: Periféria vezérlőegység fejlesztése elektromos kisautóhoz

Villamosmérnök BSc diplomamunka kiírás beágyazott SW fejlesztés területén:CANFD protokoll felhasználása a beágyazott SW fejlesztésben

 


ÁLLÁSLEGETŐSÉGEK, ÖSZTÖNDÍJAK

 

Automatizálás-logó

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Szakdolgozat és diplomaterv témák

Automatizálási Tanszék Eseménynaptára

Kurzuskiírási időszak 2022. október 3. - 2022. október 21.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 5.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 19.