Külső témák

Balluff Elektronika Kft., Veszprém

 1. Intelligens érzékelő fejlesztése nagyteljesítményű mikrovezérlő felhasználásával
  A hallgató feladata, hogy hagyományos és újszerű érzékelési megoldásokra alapuló ipari érzékelők funkcióit megfelelően megválasztott mikrovezérlő alkalmazásával bővítse, javítsa (konfigurálhatóság, adatkapcsolatok, stabilitás, válaszidő stb.).
  Szükséges/szerezhető ismeretek:
  1. Mikrovezérlő alkalmazása
  2. C programozási nyelv
  3. LabVIEW
  4. Érzékeléstechnikai alapismeretek
  5. Gyártástechnológia
  6. Digitális jelfeldolgozás
  Ajánlott tevékenység: Diplomamunka, TDK dolgozat, nyári gyakorlat
  Kapcsolat: Dr. Kántor Zoltán – zoltan.kantor@balluff.hu - +36-88-546-564
 2. IO-Link kapcsolatú ipari érzékelő fejlesztése
  Az IO-Link ipari kommunikációs hálózat szenzorok, aktuátorok és műszerek között létesít digitális kapcsolatot olyan kábeleken keresztül, amelyek az érzékelőknél hagyományosan az energia és a ki-bekapcsolójel közvetítésére szolgálnak. A kétirányú adatkapcsolat alkalmas az érzékelők paraméterezésére, monitorozására, diagnosztikai információk lekérésére. A hallgató feladata egy a BALLUFF IO-Link koncepciójába illeszkedő tetszőleges érzékelő (közelítéskapcsoló, útadó stb.) készítése.
  Szükséges/szerezhető ismeretek:
  1. Mikrovezérlő alkalmazása
  2. C programozási nyelv
  3. LabVIEW
  4. Érzékeléstechnikai alapismeretek
  5. Gyártástechnológia
  6. Digitális jelfeldolgozás
  7. Ipari buszrendszerek
  Ajánlott tevékenység: Diplomamunka, TDK dolgozat, nyári gyakorlat
  Kapcsolat: Dr. Kántor Zoltán – zoltan.kantor@balluff.hu - +36-88-546-564
 3. Energiahatékony és wireless érzékelő fejlesztése
  A hallgatók feladata alacsony energiaigényű érzékelési és jelfeldolgozás megoldások kidolgozása, implementációja, energy harvesting és energiatárolási lehetőségek kutatása, a korábbiakkal azonos vagy jobb tulajdonságokkal rendelkező „zöld” érzékelő fejlesztése, illetve az ehhez vezető utak feltárása. Az alacsony energiafogyasztású érzékelők, különösen a vezeték nélküli technológiával egyesítve, nemcsak új fogyasztói köröket céloznak meg, hanem a fenntarthatósághoz is hozzájárulnak.
  Ajánlott tevékenység: Diplomamunka, TDK dolgozat, nyári gyakorlat
  Kapcsolat: Dr. Kántor Zoltán – zoltan.kantor@balluff.hu – +36-88-546-564
 4. Induktív szenzorok elsődleges érzékelő elemének numerikus analízise
  A hallgató feladata az induktív közelítéskapcsolók és analóg útmérők elsődleges érzékelőelemének vizsgálata végeselem-módszer alkalmazásával. Az érzékelő modelljének felépítése után a geometria módosításával megvalósítható lehetséges fejlesztési utak feltárása az érzékenység növelése és a környezeti hatásokkal szembeni jobb ellenállóság érdekében.
  Szükséges/szerezhető ismeretek:
  1. Numerikus módszerek ismerete
  2. Valamely elérhető végeselemes szoftver ismerete (Comsol, CST, Maxwell)
  3. Programozási alapismeretek
  4. Matlab
  5. LabVIEW
  6. Érzékeléstechnikai alapismeretek
  7. Digitális jelfeldolgozás
  Ajánlott tevékenység: Diplomamunka, TDK dolgozat, nyári gyakorlat
  Kapcsolat: Pólik Zoltán – zoltan.polik@balluff.hu – +36-88-546-569
 5. Elektromos terhelés tervezése ipari hálózati modulok teszteléséhez
  A Balluff Elektronika Kft. széles választékban gyárt és fejleszt ún. ipari hálózati modulokat (BNI). A modulok feladata több – általában digitális - szenzor jelének a fogadása, elő feldolgozása, majd az adott buszprotokollnak megfelelően az adatok elküldése a vezérlő egység fele.
  A modulok fejlesztése során szükség van olyan tesztek elvégzésére, amelyben a modulokat a működési határokon használjuk. Gondolni kell itt többek között a maximális hőmérséklettartományra, ill. maximális terhelhetőségekre. A tesztek megkönnyítésére szükség van egy olyan univerzális terhelésre, amely képes a tesztelni kívánt modulokat a megfelelő áramértékkel terhelni, rendelkezik bizonyos öndiagnosztikai funkciókkal, és mechanikailag is könnyen csatlakoztatható a Balluff ipari hálózatos moduljaihoz.
  A tervezendő eszköz főbb tulajdonságai a következők:
  1. 16 csatornás, 0-3A tartományban beállítható terhelés, maximum 30V feszültségen
  2. Csatornánként független terhelési értékek beállítása
  3. A csatornánkénti árammérés/feszültségmérés
  4. Felvett teljesítmény figyelése, kijelzése (teljesítménykorlát)
  5. Intelligens hűtés, túlmelegedés elleni védelem
  6. Távvezérelhetőség, terhelési adatok naplózása (opcionális feladat)
  A gyakorlat során a következő részfeladatok megoldása vár a hallgatóra:
  1. A BNI modulok felépítésének, tesztelési folyamatainak megismerése
  2. Az igényeknek megfelelő koncepció, ill. specifikáció kidolgozása
  3. Hardver terv, kapcsolási rajz elkészítése
  4. Nyomtatott áramkörök megtervezése, esetleg próbapanelen való felépítése
  5. Az elkészült hardver alkotóelemek élesztése
  6. Ha szükséges a működtető beágyazott szoftver megtervezése elkészítése
  7. A mechanikai konstrukció (készülékház, előlap) megtervezése elkészítése
  8. A szükséges dokumentációk megírása
  Szükséges/megszerezhető ismeretek:
  Hardverfejlesztés, analóg és digitális technika, beágyazott szoftverfejlesztés, C programozási nyelv, mechanikai konstrukció alapelemei
  Hallgatók száma: 1 fő villamosmérnök
  Konzulens: Kása Zoltán – zoltan.kasa@balluff.hu – 88/421-808
 6. Univerzális tesztkörnyezet kialakítása ipari hálózati modulokhoz
  A Balluff Elektronika Kft. széles választékban gyárt és fejleszt ún. ipari hálózati modulokat (BNI). A modulok feladata több – általában digitális - szenzor jelének a fogadása, elő feldolgozása, majd az adott buszprotokollnak megfelelően az adatok elküldése a vezérlő egység fele.
  A modulok fejlesztése során fontos szerepet játszanak azok a mérések, amelyek a modulok működését a hőmérséklet függvényében vizsgálják. A tesztek során fontos, hogy az adatforgalmat, ill. az abból esetlegesen leszűrhető hibákat a hőmérséklet függvényében monitorozzuk. Problémát csak az alkalmazott buszrendszerek sokszínűsége jelent. A konvencionális RS485 fizikai rétegre építő buszrendszerek mellett – amilyen például a Profibus – egyre nagyobb teret nyernek az Ethernet alapú kommunikációs formák is. A gyakornoki feladat célja, a lehető legrugalmasabb rendszer kiépítése, amely a legtöbb buszrendszerrel képes együttműködni, és a buszforgalmat, ill. annak előre beállított üzeneteit a hőmérséklet függvényében képes egy PC-n eltárolni.
  A tervezendő eszköz főbb tulajdonságai a következők:
  1. Együttműködés a lehető legtöbb, a Balluff által használt buszrendszerrel
  2. A buszkommunikáció monitorozása, adott részleteinek a hőmérséklet függvényében történő elmentése
  3. Együttműködés a Balluffnál rendszeresített klímakályhákkal
  4. Előre beállított hőmérsékletprofil kialakítása, automatikus tesztvezérlés, autonóm működés
  A gyakorlat során a következő részfeladatok megoldása vár a hallgatóra:
  1. A BNI modulok felépítésének, tesztelési folyamatainak megismerése
  2. Az igényeknek megfelelő koncepció, ill. specifikáció kidolgozása
  3. Hardver rendszerterv elkészítése (nem cél speciális hardver építése, a piacon kapható kész termékekből kell a feladatot megvalósítani)
  4. A vezérlő szoftver rendszertervének elkészítése
  5. A vezérlő szoftver implementálása
  6. A szükséges dokumentációk megírása
  Szükséges/megszerezhető ismeretek
  Ipari buszrendszerek, kommunikációs formák (Profibus, Profinet, EtherNet/IP); PLC-k felépítése, működése, programozása; objektum orientált, ill. Windows programozás
  Hallgatók száma: 1 fő villamosmérnök/informatikus
  Konzulens: Kása Zoltán – zoltan.kasa@balluff.hu – 88/421-808
 7. Web alapú, feladat nyilvántartó, rendszer fejlesztése
  A fejlesztési munka során fontos, hogy a fejlesztésben részvevő valamennyi munkatárs tisztában legyen a saját feladataival, hogy pontosan mi az elvárás az adott feladat kapcsán, és milyen határidőkkel kell az adott feladatot befejezni. Ezen felül fontos igény léphet fel olyan kimutatások elkészítésére is, amelyek az adott csoport leterheltségét mutatják, esetleg egy adott időszakra vonatkozóan a határidőre, vagy késve elvégzett feladatok arányát mutatják.
  A gyakorlat során egy olyan web alapú feladat nyilvántartó rendszer kialakítása a cél, amely korszerű alapokra építve (Web technológia, SQL adatbázis, script nyelvek) képes egy kisebb csoport aktuális feladatait nyilvántartani, kimutatásokat készíteni.
  A tervezendő eszköz főbb tulajdonságai a következők:
  1. Különböző feladatok, feladat célok, időpontok nyilvántartása
  2. Több felhasználós, párhuzamos hozzáférést biztosító működés
  3. Különböző kimutatások készítésének lehetősége
  4. Automatikus figyelmeztetések határidő közeledtével, átlépésekor
  5. Különböző felhasználói jogok kialakítása
  6. A feladat állapotának, ill. a feladat kapcsán felmerült tapasztalatoknak a tárolása
  A gyakorlat során a következő részfeladatok megoldása vár a hallgatóra:
  1. Az igényeknek megfelelő koncepció, ill. specifikáció kidolgozása
  2. A piacon fellelhető kész megoldások tanulmányozása, összehasonlítása
  3. A rendszer megtervezése, szoftver rendszerterv készítése
  4. Szoftver implementálása
  5. A szükséges dokumentációk megírása
  Szükséges/megszerezhető ismeretek:
  Web technológiák (html, css, JavaScript), webszerverek felépítése, működése, szerveroldali programozás (PHP, Perl), adatbáziskezelés (SQL)
  Hallgatók száma: 1 fő informatikus
  Konzulens: Kása Zoltán – zoltan.kasa@balluff.hu – 88/421-808

Cooper Bussmann Hungaria LLC.

 1. Indukciós forrasztóállomás vezérlésének fejlesztése;
 2. Kisfeszültségű laboratórium létrehozása gyorskioldású olvadóbiztosítók teszteléshez  (több résztvevős feladat vagy részfeladat ebben);
 3. Tesztprogramok létrehozása gyorskioldású olvadóbiztosítók teszteléséhez, Agilent VEE környezetben;
 4. Homoktöltő gépek alapanyag utántöltésének automatizálása;
 5. Autoklávok vezérlésének átalakítása, a betöltött tömeg függvényében végrehajtott hőkezeléssel;
 6. Kisfeszültségű transzformátor vezérlésének modernizálása, áramtartó automatikával.

Kapcsolattartó:
Deák János, Csoportvezető Mérnök

Cooper Bussmann Hungaria LLC.
Berkenyefa sor 7. Győr, H-9027
+36 96 505 369
Janos.Deak@cooperindustries.com


ETLsoft Kft.

H-9081 Győrújbarát, Pándzsa utca 1.

KUKA robot programozása és PLC-hez kapcsolása

A szakdolgozat célja egy komplex PLC tesztprogram létrehozása, ami biztosítja egy KUKA robot vezérlését TwinCAT fejlesztői környezetből. A tesztpanelnek tartalmazni kell minden robotvezérléshez szükséges funkciót. A cél az, hogy a tesztpanelen keresztül irányítani lehessen a robotot. Ehhez a hallgatónak önállóan el kell készíteni egy kisebb robotprogramot, amit a feladat során a PLC programból fog meghívni.

Feladatok:

 1. Irodalomkutatás: robotrendszerek – KUKA, PLC – Beckhoff, TwinCAT, TwinCAT HMI
 2. KUKA robotszimuláció létrehozása KUKA.Sim szoftverrel
 3. Robot összekapcsolása a PLC projekttel
 4. Tesztpanel elkészítése TwinCAT fejlesztői környezetben

Kapcsolattartó: Vass Dániel (software developer), ETLsoft Kft.
Belső konzulens: Somogyi Miklós, Automatizálási és Mechatronikai Tanszék

ETLsoft Kft.
H-9081 Győrújbarát, Pándzsa utca 1.

Objektum orientált motorvezérlő funkcióblokk fejlesztése

A szakdolgozat célja egy komplex objektum-orientált motorvezérlő program elkészítése. Az objektum-orientált programozás során a szoftver objektumokra osztódik. Az objektumokhoz kapcsolódó összes leírás egyetlen elemben (például funkcióblokkban) egyesül. Ez a programozási megközelítés olyan objektumokat fejleszt ki, amelyek önállóan, és meghatározott feltételektől függetlenül újra felhasználhatók. Az elemek módosítás nélkül használhatók egy vagy több alkalmazásban. A hallgató feladata egy ilyen objektum-orientált rendszer létrehozása TwinCAT fejlesztői környezetben. A cél egy motorvezérlő parent class létrehozása, ami magában foglal minden motorvezérléshez szükséges funkciót, majd ennek származtatása különböző motortípusok vezérléséhez.
Feladatok:

 1. Irodalomkutatás – PLC (Beckhoff), OOP
 2. OOP: Motorvezérlő Parent Class létrehozása, majd annak példányosítása több különböző motortípusra
 3. Tesztpanel készítése a funkciók tesztelésére

Kapcsolattartó: Vass Dániel (software developer), ETLsoft Kft.
Belső konzulens: Somogyi Miklós, Automatizálási és Mechatronikai Tanszék

HATÁRIDŐK

Leadási határidők 2023-24-2 félév

szakdolgozat, diplomamunka feladatkiíró-lapok, engedélyeztetések leadási határideje:

(a következő (2024-25-1) félévre vonatkozó tárgyfelvételekhez kapcsolódóan):  

2024. május 17. péntek 12:00

de legkésőbb a vizsgaidőszak végéig 2024.  június 29-ig le kell adni

Szakdolgozatok, diplomamunkák feltöltési határideje:

A könyvtári rendszerbe feltöltés végső határideje:  http://lib.sze.hu/diplomaleado 

2024. május 16. csütörtök 12:00

 Információk az alábbi linken:

Leadási határidők információi


 Tehetséggondozó program: (IoT, PLC, Robot, VR, ML stb.)   https://forms.gle/XKPnzcuGUXK4kLKK7


   

Automatizálás-logó

Tárgytematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 12. 18:00 - 20:00
Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 27. 18:00 - 20:00
NFI Filmklub - Tősér Ádám: Blokád 2024. április 2. 18:00 - 20:00
NFI Filmklub - Ternovszky Béla: Macskafogó 2024. május 6. 18:00 - 20:00