Laboratóriumok

Autonóm és Intelligens Robottechnikai Laboratórium

Vezető: Ballagi Áron
Hely: ÚT-111

Az Autonóm és Intelligens Robotok Laboratóriumban (AIR-Lab) a modern robottechnika széles spektrumával ismerkednek meg a hallgatók. Az ipari robotok mellett, autonóm járművek, szervizrobotok és antropomorf rendszerek állnak rendelkezésre. A laborban az ipari robotok programozását, kezelését oktatjuk a villamosmérnök B.Sc. hallgatóknak. M.Sc. szakok hallgatói további, mélyebb ismereteket szerezhetnek a robottechnika különböző irányzataiban.
Az AIR-laboratórium fő profilja az oktatás mellett, a kutatás és fejlesztés. A laborban folyó fő kutatási irányok: a robotok intelligens irányítása, ember-gép kooperációs feladatok, szenzorfúzió és gépi látás témaköröket fedik le. A kutatás és fejlesztési feladatok elvégzéséhez mind hardver, mind szoftveres téren jól felszerelt a labor, modern műszerek, szerszámok és robotépítéshez szükséges alapelemek valamint szoftverek állnak rendelkezésre.
Fontosnak tartjuk a kiemelkedő képességű diákok bevonását a laboratórium munkájába. Hallgatóink rendszeresen és sikeresen vesznek részt robot versenyeken (pl. RobotChallenge) és tudományos megmérettetéseken (TMDK).


Mérés- és Szabályozástechnika Laboratórium

Vezető: Csókáné Lukács Ágota
Hely: L-1/101

Jelek és rendszerek méréstechnikája témakör keretén belül sor kerül a villamos jelek mérésére és analízisére. A hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a mérőkészülékek, jelgenerátorok, jelátvivők, jelfeldolgozók használatában, valamint a mérési adatok kiértékelésének módszereiben.
A klasszikus és modern szabályozáselmélet gyakorlati alkalmazása az önműködő szabályozó rendszerek analízisében és szintézisében. A laboratóriumban lehetőség nyílik a rendszerek vizsgálatára.
Az egyes témakörök gyakorlati oktatását a laboratórium műszer- és modell- valamint a különböző speciális software- (LabView, MatLab) eszközök támogatják. A hallgatói gyakorlatok során a feladatok alkalmasak a különböző szintű villamosmérnök ( BSc,MSc ) képzésre.


Automatika és Informatika Laboratórium

Vezető: Hodossy László
Hely: L-1/102

A Laboratórium feladata elsősorban a villamosmérnöki és mechatronikai oktatás támogatása a BSc és Msc szintű képzésben nappali és levelező tagozaton egyaránt. A laboratóriumban az alábbi tárgyak gyakorlati oktatása történik:

 • Programozható logikai vezérlők I., II. (BSc);
 • Ipari buszrendszerek (BSc);
 • Programozható vezérlők (BSc);
 • Programozható vezérlő rendszerek (MSc);
 • Projekt labor I., II. (MSc);
 • Szakirányú projektmunka I., II. (MSc);
 • Szakdolgozat I., II. (BSc, MSc).

A gyakorlati oktatást 21 db asztali számítógép, Siemens, Schneider, Phoenix-Contact, OMRON, EATON gyártmányú, különböző típusú PLC-k segítik. A laboratóriumi foglalkozásokat támogatják az L4/3 laboratóriumban lévő eszközök is (PLC-k, működő ipari modelleszközök, valamint egy teljes épületfelügyeleti rendszer). A laboratóriumban kezdő és haladó szintű PLC programozók egyaránt találnak érdekes gyakorlati feladatokat.


Digitális Hálózatok és Automatikai Építőelemek Laboratórium

Vezető: Jáger Attila
Hely: L-1/10

Egyrészt digitális hálózatokkal kapcsolatos mérések végezhetők el a 6db  számítógépes munkahelyen, ezen kívül a mérőhelyek rendelkeznek kettős tápegységgel (40V/2A) is, így alkalmasak az Automatikai építőelemek című tantárgyban megismert eszközök mérésére is.


Jedlik Ányos Laboratórium

Vezető: Kuczmann Miklós
Hely: L-1/14

A laboratórium az utóbbi időben nagy teret enged az elektrodinamika fejlődése során megvalósított eszközök építésének, elsősorban hallgatói munka keretében, a Tanszék dolgozói és a hallgatók igyekeznek részt venni a tudományt népszerűsítő rendezvényeken is, mint amilyen a Kutatók Éjszakája című sorozat.


Elektromágneses Terek Oktató és Kutató Laboratórium

Vezető: Kuczmann Miklós
Hely: L-1/15

A laboratórium oktatási és kutatási feladatokat lát el elsősorban az elektrodinamika és az elméleti villamosságtan témakörébe tartozó területeken.
A laboratórium fő kutatási profilja a numerikus elektromágneses térszámítás, illetve az elektrodinamikához és a villamosságtanhoz köthető különféle mérések elvégzése. Elsősorban az egyenáramú és az alacsonyfrekvenciás örvényáramú problémák megoldása a kulcskérdés.

A laboratórium részt vesz a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont vezette TÁMOP 4.2.2.a. pályázatban.

Bővebb információ a laboratórium honlapján érhető el: maxwell.sze.hu.


Beágyazott Rendszerek Laboratórium

Vezető: Hidvégi Timót
Hely: L-4/3

Az ebben a laboratóriumban folyó -elsősorban- gyakorlati oktatáson keresztül mind az alapszakon (B.Sc.), mind a mesterképzésben (M.Sc.) tanuló hallgatók betekintést nyernek az intelligens irányítórendszerek (FPGA-k, mikrovezérlők, PLC-k, ASIC áramkörök) programozásának rejtelmeibe. A rendelkezésre álló számítógépek és programozható hardvereszközök segítségével nem csak szimulációs szinten, hanem valós programozói környezetben is lehetőség nyílik bonyolultabb szintű "intelligens" irányítási feladatok megoldására is.
A laboratórium ugyanakkor az alaptárgyak oktatásához is technikai hátteret nyújt: itt nyílik lehetőség a hallgatók számára többek között a "Digitális hálózatok" című tantárgy évközi szimulációs gyakorlati beszámolóinak teljesítésére is.

Oktatott tantárgyak:

 • Digitális hálózatok
 • Digitális rendszerek
 • CMOS áramkörök tervezése
 • Mikrovezérlők
 • ASIC áramkörök
 • Interfésztechnológia
 • Beágyazott rendszerek
 • Valós idejű rendszerek

Automatika Laboratórium

Vezető: Somogyi Miklós
Hely: L-4/4

A laboratórium ad helyet egyes alapozó és szakirányú tárgyakhoz kapcsolódó mérési gyakorlatok elvégzésének (pl. "Labor II" tantárgy "Digitális hálózatok" modul). Itt lehetőség nyílik mind a nappali, mind a távoktatásos hallgatók számára az elméleti órákon már bemutatott egyes digitális hálózati építőelemek (CMOS kapuk és a belőlük felépített különböző logikai funkciós egységek) gyakorlati alkalmazásokon keresztül történő megismerésére, viselkedésük tesztelésére. Az egyes tantárgyi órák alkalmával a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, melyeket a már ismert elméleti módszerek alkalmazásával kell megoldaniuk, és az adott eszközök (kísérleti panelek, logikai kapukat és funkciós egységeket tartalmazó CMOS integrált áramkörök) segítségével a gyakorlatban is megvalósítaniuk.
Ugyancsak ebben a laboratóriumban van lehetőség -az L1/102-es laboratórium mellett- az egyes tantárgyakhoz, különböző projektekhez, TDK-hoz vagy éppen szakdolgozathoz, diplomamunkához kapcsolódó -új vagy éppen meglévő- technikai eszközök tervezésére/fejlesztésére, összeállítására, tesztelésére.

Oktatott tárgyak:

 • Labor II
 • Szakdolgozat I-II
 • Projektlabor I-II
 • Diplomaterv

Villamosenergia-átalakítók Laboratórium

Vezető: Kovács Gergely, Marcsa Dániel
Hely: L-1/15

A laboratórium célja az alapképzés és a szakirány kapcsolódó tárgyaihoz tartozó tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, laboratóriumi mérések keretében.
A laboratórium legfőképpen a villamos gépek és azok különféle hajtásirányításainak megismerését, fejlesztését célozza meg. Emellett természetesen az egy- és háromfázisú transzformátorok is megtalálhatók a laboratóriumban.

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Szakdolgozat és diplomaterv témák

Automatizálási Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00