Laboratóriumok

Autonóm és Intelligens Robottechnikai Laboratórium

Vezető: Ballagi Áron
Hely: ÚT-111

Az Autonóm és Intelligens Robotok Laboratóriumban (AIR-Lab) a modern robottechnika széles spektrumával ismerkednek meg a hallgatók. Az ipari robotok mellett, autonóm járművek, szervizrobotok és antropomorf rendszerek állnak rendelkezésre. A laborban az ipari robotok programozását, kezelését oktatjuk a villamosmérnök B.Sc. hallgatóknak. M.Sc. szakok hallgatói további, mélyebb ismereteket szerezhetnek a robottechnika különböző irányzataiban.
Az AIR-laboratórium fő profilja az oktatás mellett, a kutatás és fejlesztés. A laborban folyó fő kutatási irányok: a robotok intelligens irányítása, ember-gép kooperációs feladatok, szenzorfúzió és gépi látás témaköröket fedik le. A kutatás és fejlesztési feladatok elvégzéséhez mind hardver, mind szoftveres téren jól felszerelt a labor, modern műszerek, szerszámok és robotépítéshez szükséges alapelemek valamint szoftverek állnak rendelkezésre.
Fontosnak tartjuk a kiemelkedő képességű diákok bevonását a laboratórium munkájába. Hallgatóink rendszeresen és sikeresen vesznek részt robot versenyeken (pl. RobotChallenge) és tudományos megmérettetéseken (TMDK).


Robottechnika Laboratórium

Vezető: Szilágyi Zoltán
Hely: ÚT-111
Internetes oldal: robottechnika.sze.hu


A laboratórium oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenységet is végez. Elsősorban az ipari robotika témakörében fejti ki tevékenységét, de nyitott a robotika egyéb irányú felhasználási területei iránt is. A hallgatóknak lehetőségük nyílik megismerni az ipari robotok üzemeltetését és programozását. Szakirányon kötelező és szabadon választott tárgyak gyakorlati oktatása, valamint projektfeladatok megvalósítása is folyik a laborban. Egyetemi kutatási projektekben, a labor támogató infrastruktúra szerepet vállalva vesz részt, de vannak önálló kutatási területei is. Nyitott kapuk várják az ipar szereplőit is, akik magas szintű szakmai támogatást, infrastruktúrát és hatékony együttműködést találhatnak nálunk.

 


Mérés- és Szabályozástechnika Laboratórium

Vezető: Csókáné Lukács Ágota
Hely: L-1/101

Jelek és rendszerek méréstechnikája témakör keretén belül sor kerül a villamos jelek mérésére és analízisére. A hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a mérőkészülékek, jelgenerátorok, jelátvivők, jelfeldolgozók használatában, valamint a mérési adatok kiértékelésének módszereiben.
A klasszikus és modern szabályozáselmélet gyakorlati alkalmazása az önműködő szabályozó rendszerek analízisében és szintézisében. A laboratóriumban lehetőség nyílik a rendszerek vizsgálatára.
Az egyes témakörök gyakorlati oktatását a laboratórium műszer- és modell- valamint a különböző speciális software- (LabView, MatLab) eszközök támogatják. A hallgatói gyakorlatok során a feladatok alkalmasak a különböző szintű villamosmérnök ( BSc,MSc ) képzésre.


Automatika és Informatika Laboratórium

Vezető: Hodossy László
Hely: L-1/102

A Laboratórium feladata elsősorban a villamosmérnöki és mechatronikai oktatás támogatása a BSc és Msc szintű képzésben nappali és levelező tagozaton egyaránt. A laboratóriumban az alábbi tárgyak gyakorlati oktatása történik:

 • Programozható logikai vezérlők I., II. (BSc);

 • Ipari buszrendszerek (BSc);

 • Programozható vezérlők (BSc);

 • Programozható vezérlő rendszerek (MSc);

 • Projekt labor I., II. (MSc);

 • Szakirányú projektmunka I., II. (MSc);

 • Szakdolgozat I., II. (BSc, MSc).

A gyakorlati oktatást 21 db asztali számítógép, Siemens, Schneider, Phoenix-Contact, OMRON, EATON gyártmányú, különböző típusú PLC-k segítik. A laboratóriumi foglalkozásokat támogatják az L4/3 laboratóriumban lévő eszközök is (PLC-k, működő ipari modelleszközök, valamint egy teljes épületfelügyeleti rendszer). A laboratóriumban kezdő és haladó szintű PLC programozók egyaránt találnak érdekes gyakorlati feladatokat.


Digitális Hálózatok és Automatikai Építőelemek Laboratórium

Vezető: Jáger Attila
Hely: L-1/10

Egyrészt digitális hálózatokkal kapcsolatos mérések végezhetők el a 6db  számítógépes munkahelyen, ezen kívül a mérőhelyek rendelkeznek kettős tápegységgel (40V/2A) is, így alkalmasak az Automatikai építőelemek című tantárgyban megismert eszközök mérésére is.


Jedlik Ányos Laboratórium

Vezető: Kuczmann Miklós
Hely: L-1/14

A laboratórium az utóbbi időben nagy teret enged az elektrodinamika fejlődése során megvalósított eszközök építésének, elsősorban hallgatói munka keretében, a Tanszék dolgozói és a hallgatók igyekeznek részt venni a tudományt népszerűsítő rendezvényeken is, mint amilyen a Kutatók Éjszakája című sorozat.


Elektromágneses Terek Oktató és Kutató Laboratórium

Vezető: Kuczmann Miklós
Hely: L-1/15

A laboratórium oktatási és kutatási feladatokat lát el elsősorban az elektrodinamika és az elméleti villamosságtan témakörébe tartozó területeken.
A laboratórium fő kutatási profilja a numerikus elektromágneses térszámítás, illetve az elektrodinamikához és a villamosságtanhoz köthető különféle mérések elvégzése. Elsősorban az egyenáramú és az alacsonyfrekvenciás örvényáramú problémák megoldása a kulcskérdés.

A laboratórium részt vesz a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont vezette TÁMOP 4.2.2.a. pályázatban.

Bővebb információ a laboratórium honlapján érhető el: maxwell.sze.hu.


Beágyazott Rendszerek Laboratórium

Vezető: Hidvégi Timót
Hely: L-4/3

Az ebben a laboratóriumban folyó -elsősorban- gyakorlati oktatáson keresztül mind az alapszakon (B.Sc.), mind a mesterképzésben (M.Sc.) tanuló hallgatók betekintést nyernek az intelligens irányítórendszerek (FPGA-k, mikrovezérlők, PLC-k, ASIC áramkörök) programozásának rejtelmeibe. A rendelkezésre álló számítógépek és programozható hardvereszközök segítségével nem csak szimulációs szinten, hanem valós programozói környezetben is lehetőség nyílik bonyolultabb szintű "intelligens" irányítási feladatok megoldására is.
A laboratórium ugyanakkor az alaptárgyak oktatásához is technikai hátteret nyújt: itt nyílik lehetőség a hallgatók számára többek között a "Digitális hálózatok" című tantárgy évközi szimulációs gyakorlati beszámolóinak teljesítésére is.

Oktatott tantárgyak:

 • Digitális hálózatok

 • Digitális rendszerek

 • CMOS áramkörök tervezése

 • Mikrovezérlők

 • ASIC áramkörök

 • Interfésztechnológia

 • Beágyazott rendszerek

 • Valós idejű rendszerek


Automatika Laboratórium

Vezető: Somogyi Miklós
Hely: L-4/4

A laboratórium ad helyet egyes alapozó és szakirányú tárgyakhoz kapcsolódó mérési gyakorlatok elvégzésének (pl. "Labor II" tantárgy "Digitális hálózatok" modul). Itt lehetőség nyílik mind a nappali, mind a távoktatásos hallgatók számára az elméleti órákon már bemutatott egyes digitális hálózati építőelemek (CMOS kapuk és a belőlük felépített különböző logikai funkciós egységek) gyakorlati alkalmazásokon keresztül történő megismerésére, viselkedésük tesztelésére. Az egyes tantárgyi órák alkalmával a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, melyeket a már ismert elméleti módszerek alkalmazásával kell megoldaniuk, és az adott eszközök (kísérleti panelek, logikai kapukat és funkciós egységeket tartalmazó CMOS integrált áramkörök) segítségével a gyakorlatban is megvalósítaniuk.
Ugyancsak ebben a laboratóriumban van lehetőség -az L1/102-es laboratórium mellett- az egyes tantárgyakhoz, különböző projektekhez, TDK-hoz vagy éppen szakdolgozathoz, diplomamunkához kapcsolódó -új vagy éppen meglévő- technikai eszközök tervezésére/fejlesztésére, összeállítására, tesztelésére.

Oktatott tárgyak:

 • Labor II

 • Szakdolgozat I-II

 • Projektlabor I-II

 • Diplomaterv


Villamosenergia-átalakítók Laboratórium

Vezető: Kovács Gergely, Marcsa Dániel
Hely: L-1/15

A laboratórium célja az alapképzés és a szakirány kapcsolódó tárgyaihoz tartozó tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, laboratóriumi mérések keretében.
A laboratórium legfőképpen a villamos gépek és azok különféle hajtásirányításainak megismerését, fejlesztését célozza meg. Emellett természetesen az egy- és háromfázisú transzformátorok is megtalálhatók a laboratóriumban.

HATÁRIDŐK

Leadási határidők 2023-24-2 félév

szakdolgozat, diplomamunka feladatkiíró-lapok, engedélyeztetések leadási határideje:

(a következő (2024-25-1) félévre vonatkozó tárgyfelvételekhez kapcsolódóan):  

2024. május 17. péntek 12:00

de legkésőbb a vizsgaidőszak végéig 2024.  június 29-ig le kell adni

Szakdolgozatok, diplomamunkák feltöltési határideje:

A könyvtári rendszerbe feltöltés végső határideje:  http://lib.sze.hu/diplomaleado 

2024. május 16. csütörtök 12:00

 Információk az alábbi linken:

Leadási határidők információi


 Tehetséggondozó program: (IoT, PLC, Robot, VR, ML stb.)   https://forms.gle/XKPnzcuGUXK4kLKK7


   

Automatizálás-logó

Tárgytematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 12. 18:00 - 20:00
Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 27. 18:00 - 20:00
NFI Filmklub - Tősér Ádám: Blokád 2024. április 2. 18:00 - 20:00
NFI Filmklub - Ternovszky Béla: Macskafogó 2024. május 6. 18:00 - 20:00