Automatizálási Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

Az Automatizálási Tanszék az egykori főiskola TAI intézetének azon oktatóiból verbuválódott, akik részben a villamosmérnöki alapismereteket, részben pedig a vasúti biztonsági berendezések, és az ehhez kapcsolódó tárgyak oktatási feladatait látták el. A kilencvenes évek elejétől megindult általános főiskolai villamosmérnök képzésben ez a tanszék az automatizálási szakirány gondozója lett. Az általános villamosmérnöki tárgyak közül az Automatizálási Tanszék oktatta a digitális hálózatokkal, digitális architektúrákkal, mikro- és programozható vezérlőkkel, szabályozástechnikával, biztonságkritikus rendszerekkel és a teljesítményelektronikával, energiaellátással és villamos hajtásokkal, illetve a robotikával kapcsolatos tárgyakat. A bolognai rendszer bevezetését követően a villamosmérnöki alap- és mesterképzésben a tanszék ugyanezt az oktatási profilt igyekezett megtartani. Ugyanakkor a tanszék jelentős számú tárgyat oktat azokon a mérnöki szakokon is, amelyek igénylik az elektrotechnika, az elektronika, a vezérléstechnika alapismereteinek átadását, illetve a biztonságkritikus közlekedési rendszerek architektúráinak bizonyos szintű felhasználói ismeretét.

A tanszék kutatási profilja lényegében az oktatási profilhoz nagyon hasonló, az oktató-kutató kollégák oktatási és kutatási területei fedik egymást. A tanszék K + F tevékenysége a következő területekre terjed ki:

  • A kötöttpályás közlekedésben elektronikus biztonsági berendezések biztonság-igazolási problémáinak kutatása.
  • Programozható logikai vezérlők (PLC-k) alkalmazástechnikai kutatása, fejlesztése.
  • Teljesítmény-elektronikai változtatható struktúrájú rendszerek (rezonáns konverterek) kutatása.
  • Közlekedésben alkalmazható energia-tárolási és visszatáplálási rendszerek kutatása-fejlesztése.
  • VLSI áramkörök tervezése és FPGA alkalmazások.
  • Fuzzy modell identifikáció, evolúciós algoritmusok.
  • Kommunikáló mobil robotok és intelligens asszisztens robotok.
  • Beágyazott rendszerek architektúrái.
  • Elektromágneses terek numerikus analízise.

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Automatizálási Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00