Automatizálási Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatásai:

 • „Analíziseszköz motorelektronikához”
  • Időtartam: 2013. 09. 27.- 2014. 03. 09.
  • Költségvetés: 7.256.400 Ft
  • Témavezető: Prof. Dr. Kuczmann Miklós egyetemi tanár; +36/96 503 462  kuczmann@sze.hu
    
 • A kutatás témája:

Az AHM részéről felmerült az igény a járműben használható, 12V tápellátással üzemelő szenzor -szimulációra és különböző induktív terhelések meghajtására szolgáló berendezés (tápegység) lehetséges kialakításának kutatására.

A tervezett tápegység az elvégzett számítások és szimulációs eredmények alapján teljesíti az előírt funkcionális követelményeket. A specifikált paraméterek alapján csak a feszültség növelő és csökkentő konverter topológia kerülhetett kialakításra, amelynek hátránya, hogy a kimeneten nem  képes 0V-os feszültség előállítására, így ki kellett egészíteni erre alkalmas utófeszültség stabilizátorokkal. A feszültségkövető csatornák lengéseit minimálisra csökkentve elértük a konverterek és a feszültség stabilizátorok közötti szükséges legkisebb feszültség különbséget, lecsökkentve így a stabilizátorok veszteségeit. Szabályozóköri szempontból még vizsgálni kell a stabilitási korlátokat és ennek megfelelően módosítani a szabályozókör alkotóelemeit, de jelen felhasználásban ez nem befolyásolja az eszköz helyes működését. A véglegesített kapcsolási rajzokból elkészült az áramkör huzalozási terve, majd a berendezés különböző egységei. A megadott befoglaló méretek alapján elkészítettük a berendezés dobozát és kialakítottuk a kezelői és kijelző felületeket.

 • Elektromágneses térszámítás numerikus módszerekkel

A villamosmérnöki gyakorlatban előforduló problémák megoldása különféle numerikus módszerekkel. Ilyen módszerek a végeselem-módszer, a véges differenciák módszere és a momentum módszer. Ezen módszerek valamelyikével mind az alacsony- és mind a nagyfrekvenciás problémák megoldhatók. A módszerek alkalmazása mellett fontos kutatási terület a berendezésekben alkalmazott anyagok többértékű nemlinearitásának minél pontosabb modellezése. Ehhez a részhez szorosan hozzátartozik az anyagok karakterisztikájának mérése és identifikációja. Ezen felül nagyon fontos a megoldás menetének gyorsítása. Ezzel kapcsolatban a tartomány dekompozíciós módszereknél és az egyenletrendszer felbontásánál folynak sikerrel kutatások.

 • Teljesítményelektronikai áramkörök tervezése,

Az egyetemen épülő elektromos jármű hajtása PMS motorral megoldott, amelynek energiaellátását lítium-ion akkumulátorok biztosítják. Ezen akkumulátor fajták üzemeltetéséhez szükséges felügyeleti rendszer, kiegészítve töltéskiegyenlítővel, amely maximalizálja a felhasználható akkumulátor kapacitást, tervezése, valamint gyártástámogatása folyt egyetemünkön a 2013/2014-es év tavaszi és őszi félévében. Továbbá párhuzamosan folyik olyan motorvezérlő elektronika fejlesztése, amely moduláris végfokozat illesztést tesz lehetővé a különböző teljesítményű PMS motorok meghajtásához.

 • Villamos gépek és villamosenergia-átalakítók vizsgálata és modellezése,

A Járműipari Kutatóközpontban fejlesztendő elektromos hajtású járművek villamos beavatkozóinak tervezése és modellezése a fő cél. A minél pontosabb tervezéshez és modellezéshez elengedhetetlen valamilyen korszerű numerikus módszer, mely ebben az esetben a végeselem-módszer. Azonban a pontos modellezéshez nem elegendő csak a villamos beavatkozók modellezése, hanem fontos, hogy a hozzá tartozó szabályozást is figyelembe vegyük. A témához tartozó kutatás fő célja, a beavatkozó végeselemes modelljének beillesztése a szabályozási körbe, ezzel is elősegítve a minél pontosabb szabályozótervezést, valamint a teljes rendszer modellezését.

 • Programozható logikai vezérlők és mikrovezérlők,

A programozható logikai vezérlők témakörében a Tanszéken folyó kutatás nagy hangsúlyt fektet a távelérésre, valamint távprogramozási lehetőségekre és az így kapott rendszerek sebezhetőségére. Ehhez szorosan kapcsolódik az objektum orientált LAD programozás, azon belül is az objektumok megállapítása, és programozása LAD nyelven. Emellett fontos szerepet kap a folyamat vizualizáció felépítése és annak irányelvei, mely kutatási terület mint MSc-s tantárgy is megjelenik az oktatásban.

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Szakdolgozat és diplomaterv témák

Automatizálási Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00