Automatizálási Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

Az Automatizálási Tanszék az egykori főiskola TAI intézetének azon oktatóiból verbuválódott, akik részben a villamosmérnöki alapismereteket, részben pedig a vasúti biztonsági berendezések, és az ehhez kapcsolódó tárgyak oktatási feladatait látták el. A kilencvenes évek elejétől megindult általános főiskolai villamosmérnök képzésben ez a tanszék az automatizálási szakirány gondozója lett. Az általános villamosmérnöki tárgyak közül az Automatizálási Tanszék oktatta a digitális hálózatokkal, digitális architektúrákkal, mikro- és programozható vezérlőkkel, szabályozástechnikával, biztonságkritikus rendszerekkel és a teljesítményelektronikával, energiaellátással és villamos hajtásokkal, illetve a robotikával kapcsolatos tárgyakat. A bolognai rendszer bevezetését követően a villamosmérnöki alap- és mesterképzésben a tanszék ugyanezt az oktatási profilt igyekezett megtartani. Ugyanakkor a tanszék jelentős számú tárgyat oktat azokon a mérnöki szakokon is, amelyek igénylik az elektrotechnika, az elektronika, a vezérléstechnika alapismereteinek átadását, illetve a biztonságkritikus közlekedési rendszerek architektúráinak bizonyos szintű felhasználói ismeretét.

A tanszék kutatási profilja lényegében az oktatási profilhoz nagyon hasonló, az oktató-kutató kollégák oktatási és kutatási területei fedik egymást. A tanszék K + F tevékenysége a következő területekre terjed ki:

  • A kötöttpályás közlekedésben elektronikus biztonsági berendezések biztonság-igazolási problémáinak kutatása.
  • Programozható logikai vezérlők (PLC-k) alkalmazástechnikai kutatása, fejlesztése.
  • Teljesítmény-elektronikai változtatható struktúrájú rendszerek (rezonáns konverterek) kutatása.
  • Közlekedésben alkalmazható energia-tárolási és visszatáplálási rendszerek kutatása-fejlesztése.
  • VLSI áramkörök tervezése és FPGA alkalmazások.
  • Fuzzy modell identifikáció, evolúciós algoritmusok.
  • Kommunikáló mobil robotok és intelligens asszisztens robotok.
  • Beágyazott rendszerek architektúrái.
  • Elektromágneses terek numerikus analízise.

Tantárgyak és tematikák

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Automatizálási Tanszék Eseménynaptára

Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55
Gólyahét 2017. augusztus 30. 00:00 - 2017. szeptember 3. 12:00